Ubulungiswa Bolimi

UBulungiswa Bolimi bufuna ukwakha umhlaba lapho wonke umuntu engabamba iqhaza ngokugcwele emphakathini kungakhathaliseki ukuthi ukhuluma luphi ulimi. Sikholelwa ukuthi uLimi 411 lungaba neqhaza emkhankasweni woBulungiswa Bolimi futhi sihlale silwela ukuhlonza izindlela esingaba nomthelela ngazo.

Support Group
Group Hug

Kungani sikuthakasela Ukuhumusha Kombhalo

Sikholelwa ukuthi ukufinyelela kolimi akukona ukunethezeka, kodwa kuyilungelo. Ngokuhlinzeka ngokuhumusha okuthengekayo, sithemba ukusiza wonke umuntu ukuthi afinyelele ulwazi.

Support Group

Umbono

Ngokuhlinzeka ngamasevisi asheshayo, amanani athengekayo kanye nokunciphisa izinkokhelo, sinikeza izinhlangano amandla ukuze zinikeze ukufinyelela ezintweni zazo ngentengo engafaki engcupheni imigomo noma ibhajethi yazo.

Open Book