Image by krakenimages

UMBONO WETHU

UMBONO WETHU

Image by krakenimages

UBulungiswa Bolimi bufuna ukwakha umhlaba lapho wonke umuntu ekwazi ukubamba iqhaza ngokugcwele emphakathini kungakhathalekile ukuthi ukhuluma luphi ulimi. Sikholelwa ukuthi uLimi 411 lungaba neqhaza emkhankasweni woBulungiswa Bolimi futhi sihlale silwela ukuhlonza izindlela esingaba nomthelela ngazo.

Sikholelwa ukuthi ukufinyelela kolimi akukona ukunethezeka, kodwa kuyilungelo. Ngokuhlinzeka ngokuhumusha okuthengekayo, sithemba ukusiza wonke umuntu ukuthi afinyelele ulwazi.


Ulimi 411 luqeda iphrojekthi ngayinye ngesikhathi futhi ngezinga eliphezulu kakhulu lekhwalithi. Ngokugxila kusevisi yomuntu siqu, amanani athengekayo kanye nokwaneliseka kwamakhasimende, sihlala silwela ukuhlangabezana nokweqa lokho okulindelekile.

UBulungiswa Bolimi bufuna ukwakha umhlaba lapho wonke umuntu ekwazi ukubamba iqhaza ngokugcwele emphakathini kungakhathalekile ukuthi ukhuluma luphi ulimi. Sikholelwa ukuthi uLimi 411 lungaba neqhaza emkhankasweni woBulungiswa Bolimi futhi sihlale silwela ukuhlonza izindlela esingaba nomthelela ngazo.

Sikholelwa ukuthi ukufinyelela kolimi akukona ukunethezeka, kodwa kuyilungelo. Ngokuhlinzeka ngokuhumusha okuthengekayo, sithemba ukusiza wonke umuntu ukuthi afinyelele ulwazi.


Ulimi 411 luqeda iphrojekthi ngayinye ngesikhathi futhi ngezinga eliphezulu kakhulu lekhwalithi. Ngokugxila kusevisi yomuntu siqu, amanani athengekayo kanye nokwaneliseka kwamakhasimende, sihlala silwela ukuhlangabezana nokweqa lokho okulindelekile.

Uyafuna Ukufunda Kabanzi Ngobulungiswa Bolimi?

Siyabonga ngokuhambisa!